budynek1
Najlepsza Szkoła Masażu kujawsko-pomorskie
Pomieszczenia, lokale do wynajęcia Włocławek

Masz pytania? Odpowiemy na nie

Zadzwoń i dowiedz się o zbliżających się kursach. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

tel. 54 426 26 66

Aktualności i wydarzenia

 • Nabór na rok szkolny 2015/2016

  z dnia: 23 czerwca 2015
  Centrum Edukacji "Zenit" zaprasza osoby dorosłe które chciałyby podnieść swoje wykształcenie w szkole:

  Policealnej na kierunkach:

  1 - ROCZNA W SYSTEMIE ZAOCZNYM:

  - FLORYSTA;

  - ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ;

  - OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA;

  - TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH;


  2 - LETNIA W SYSTEMIE WIECZOROWYM:

  - OPIEKUNKA DZIECIĘCA;

  - TECHNIK MASAŻYSTA;


  2 - LETNIA W SYSTEMIE ZAOCZNYM:

  - USŁUGI KOSMETYCZNE;

  - ADMINISTRACJA;

  - ARCHIWISTA;

  - OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA;

  - TURYSTYKA WIEJSKA;

  - RACHUNKOWOŚĆ;

  - OPIEKUN OSOBY STARSZEJ;

  - OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ;

  - INFORMATYK;


  Prywatne Liceum ogólnokształcące:
  • 3 - letnie w systemie wieczorowym i zaocznym dla absolwentów: gimnazjum, szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej.


  Serdecznie zapraszamy!
 • Kurs księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw

  z dnia: 12 stycznia 2015
  "Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" realizuje w terminie 12.01.2015 - 23.02.2015 "Kurs - księgowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw" na zlecenie Kujawsko - pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach projektu "NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona projektu: www.praca.kpodr.pl"


 • Młode orły

  z dnia: 02 października 2014
  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie:

  „MŁODE ORŁY RYNKU PRACY"


  Projekt skierowany dla osób niepracujących w wieku od 15 do 25 lat zamieszkujących teren powiatu włocławskiego, lipnowskiego i radziejowskiego.

  ZAKRES PROJEKTU

  Doradztwo psychologiczne

  Wsparcie w zakresie zwiększenia poziomu motywacji, samooceny, samoakceptacji. Pomoc doradcy psychologicznego w zakresie pokonania barier komunikacyjnych oraz w zdobywaniu umiejetności interpersonalnych. W progrmie doradztwa: sposoby wyrażania własnych uczuć, emocji, asertywność, radzenie sobie z oceną, postawa otwarta, empatia, życzliwość, umiejętne rozwiązywanie problemów zawodowych, osobistych.

  Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ( 30 godzin/grupa)

  Wsparcie w zakresie zwiększenia umiejetności poruszania się po lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem motywacji, skuteczności, autoprezentacji. W programie zajęć: dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwlifikacyjna, poszukiwanie pracy-sposoby poszukiwania pracy, rekrutacja pracowników.

  Kursy zawodowe:

  Wsparcie w zakresie zwiększenia wiedzy i umiejetności dostosowanych do potrzeb rynku pracy, zdobycia uprawnień do wykonywania wybranych zawodów.

  Kurs budowlany

  Podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne w pracy na stanowisku pracownika budowlanego w zakresie prac remontowo-budowlanych. W programie zajęc: bezpieczństwo i higiena pracy w budownictwie, glazurnictwo, tynkowanie, malowanie oraz tapetowanie.

  Fakturzysta

  Podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu pracy na stanowisku fakturzysty. W programie zajęc: towaroznawstwo, dokumentacja handlowo-magazynowa, obsługa kas fiskalnych, obsługa programu komputerowego Subiekt.

  Grafik komputerowy

  Podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne na stanowisku grafika komputerowego. W programie zajęć obsługa programów komputerowych: Adobe Photoshop, Corel Drawn, GIMP, Adobe Ilustrator.

  Kucharz-Kelner

  Podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne zakresu pracy na stanowsku Kucharza-Kelnera.W programie zajęć: bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii, HACCP, organizacja i zaopatrzenie lokalu gastronomicznego, przygotowywanie potraw, obsługa klienta, carving, organizacja przyjęc okolicznościowych, obsługa kasy fiskalnej.

  Pośrednictwo pracy

  Pomoc uczestnikom projektu w uzyskaniu zatrudnienia według umiejetności, kwalifikacji oraz predyspozycji zawodowych.Szeroko pojęta informacja o lokalnym rynku pracy ( w tym o zawodach deficytowych, nadwyżkowych, przewidywanych zmianach i aktualnych tendencjach). Pozyskiwanie i udostępnianie aktualnych ofert pracy, lokalne potrzeby pracodawców, organizacja spotkań z pracodawcami. Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy w zakresie podjęcia zatrudnienia.

  Staże zawodowe

  Wsparcie w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez 3-miesięczne staże zawodowe, w tym wzrost zaangażowania, aspiracji zawodowych, odpowiedzialności za zadania. Poznanie umiejetności pracy w grupie lub pracy indywidulanej.

  DODATKOWE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

  Bezpłatne materiały szkoleniowe

  Zwrot kosztów dojazdu

  Catering

  Stypendium szkoleniowe

  Stypendium stażowe

  Badania lekarskie

  Ubezpieczenie

  Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osób, które uzyskają zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania  Zapisy w BIURZE PROJEKTU „MŁODE ORŁY RYNKU PRACY"

  Centrum Edukacji i Kultury „Zenit"

  87-800 Włocławek ul. Młynarska 3

  Tel. 54 426 26 66 lub 512 093 522

  e-mail: cezenit@op.pl

  www.cezenit.pl

 • Superwoman

  z dnia: 09 września 2014

  NABÓR DO PROJEKTU „SUPERWOMAN RYNKU PRACY"

  Centrum Edukacji i Kultury „Zenit" ogłasza nabór do projektu „Superwoman rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ofercie skierowanej do NIEPRACUJĄCYCH KOBIET Z POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO, RADZIEJOWSKIEGO I LIPNOWSKIEGO realizowane będą bezpłatne kursy:
  -  Kucharka – kelnerka
  - Magazynierka z obsługą wózków jezdniowych
  - Fakturzystka
  - Opiekunka

  Dodatkowo w ramach projektu wszystkie uczestniczki objęte będą:
  - stażami zawodowymi (3 – miesięcznymi)
  - warsztatami aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera
  - poradnictwem psychologicznym
  - pośrednictwem pracy

  Wsparciem dodatkowym jest:
  - zwrot kosztów dojazdu
  - materiały szkoleniowe
  - catering
  - badania lekarskie
  - stypendium szkoleniowe i stażowe
  - refundacja kosztów opieki nad dziećmi
  - jednorazowy dodatek relokacyjny dla osób, które uzyskają zatrudnienie
  w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania

  Zapisy przyjmuje biuro projektu we Włocławku
  przy ul. Młynarskiej 3, Tel. 54 426 26 66.
 • Zawodowi Liderzy

  z dnia: 20 maja 2014
  Centrum Edukacji i Kultury „Zenit" ogłasza nabór do nowego projektu dla osób niepracujących
  „ZAWODOWI LIDERZY" współfinansowanego ze środków
  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  W ramach projektu realizowane będą bezpłatne kursy:

  -  KOSMETYCZKA – STYLISTKA PAZNOKCI

  - PRACOWNIK BIUROWY

  - E – SPRZEDAWCA

  - PRACOWNIK MAŁEJ GASTRNOMII

  - TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

  - MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

  Dodatkowo w ramach projektu wszyscy uczestnicy objęci będą:

  - stażami zawodowymi (5 – miesięcznymi)

  - warsztatami poradnictwa zawodowego

  - poradnictwem psychologicznym

  - pośrednictwem pracy

  - coachingiem indywidualnym

  W projekcie mogą wziąć udział osoby niepracujące do 30 roku życia

  z Włocławka i powiatu włocławskiego.

  Wsparciem dodatkowym jest:

  - zwrot kosztów dojazdu

  - materiały szkoleniowe

  - catering

  - badania lekarskie

  - refundacja kosztów opieki nad dziećmi / osobami zależnymi

  - stypendium szkoleniowe (1184,40) i stażowe (1680 zł / m-c)

  Zapisy przyjmuje biuro projektu we Włocławku

  przy ul. Młynarskiej 3, Tel. 54 426 26 66.


Zenit na facebook
©2015 Centrum Edukacji i Kultury ZENIT
szkoła policealna, liceum dla dorosłych, kursy, szkolenia,
sale konferencyjne, wynajem pomieszczeń usługowych.