budynek1
Najlepsza Szkoła Masażu kujawsko-pomorskie
Pomieszczenia, lokale do wynajęcia Włocławek

Masz pytania? Odpowiemy na nie

Zadzwoń i dowiedz się o zbliżających się kursach. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

tel. 54 426 26 66

Aktualności i wydarzenia

 • Pokolenie pracujących

  z dnia: 26 lutego 2014
  Projekt „POKOLENIE PRACUJĄCYCH"

  Centrum Edukacji i Kultury Zenit zaprasza wszystkich niepracujących z powiatu włocławskiego do lat 30 na bezpłatne szkolenia zawodowe :

  ·         Grafik komputerowy

  ·         Samodzielny księgowy

  ·         Technolog robót wykończeniowych

  ·         Spawacz Mag i Tig

  Dodatkowe wsparcie:

  ·         doradztwo psychologiczne

  ·         warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

  ·         pośrednictwo pracy

  ·         staże zawodowe dla wszystkich uczestników kursu

  ·         bezpłatne materiały szkoleniowe

  ·         zwrot kosztów dojazdu

  ·         wyżywienie

  ·         stypendium szkoleniowe 1552,95 netto

  ·         stypendium stażowe 1246,49 netto / m-c

  ·         badania lekarskie

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Serdecznie zapraszamy
 • LOGIN: Młodość HASŁO: Praca

  z dnia: 30 stycznia 2014
  „LOGIN: Młodość   HASŁO: Praca" - NOWY PROJEKT DLA MIESZKAŃCÓW POWIATÓW: LIPNOWSKIEGO I RADZIEJOWSKIEGO W CENTRUM EDUKACJI „ZENIT"
  Projekt ten skierowany jest do osób niepracujących zamieszkałych na terenie powiatów: lipnowskiego lub radziejowskiego, w wieku do 30 lat.
  W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:
  - Pracownik call - center

  - Opiekun

  - Spawacz MAG i TIG

  - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

  - Przedstawiciel handlowy

  oraz poradnictwo psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy, staże zawodowe (dla wszystkich uczestników):

  Wsparciem dodatkowym dla uczestników jest:

  - zwrot kosztów dojazdu

  - materiały szkoleniowe

  - catering

  - stypendium szkoleniowe (1552,95 zł) i stażowe (1246,49 zł/m-c)

  Zapisy przyjmuje biuro projektu we Włocławku przy ul. Młynarskiej 3, Tel. 54 426 26 66.
 • "Sukces"

  z dnia: 28 stycznia 2014
  Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Sukces"


  Od stycznia 2014 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Sukces" (Lider),w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek i Centrum Edukacji i Kultury „Zenit" realizuje projekt pn. „Włocławski Model Współpracy Administracji Publicznej  i Organizacji Pozarządowych".

  Projekt powstał w celu poprawy jakości współpracy pomiędzy przedstawicielami włocławskich organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami administracji publicznej.
  Działania prowadzone w ramach projektu skierowane są do pracowników, członków, wolontariuszy, kadry zarządzającej włocławskich organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej.
  W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:
  1.      Panele obywatelskie z udziałem przedstawicieli administracji publicznej i NGO ;
  2.      Spotkania informacyjne w zakresie zasad ubiegania się oraz rozliczania dotacji uzyskanej na realizację zadania publicznego;
  3.      Spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie zasad realizacji zadań publicznych z poszanowaniem równych szans;
  4.      Szkolenia:
  - Prawne uwarunkowania współpracy administracji publicznej i NGO,
  - Rola i zasady funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego,
  -Źródła finansowania NGO,
  - Nowe formy współpracy z III sektorem,
  - Rola NGO w procesie planowania i wdrażania konsultacji społecznych,
  - Modele współpracy administracji publicznej i NGO,
  - Zasady rozliczania zadań dotowanych przez samorząd,
  - Tworzenie partnerstw,
  - Efektywna komunikacja,
  - Mediacje i sposoby jej wykorzystania;
  5.      Doradztwo: prawne, księgowe, pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych, animowanie powstawania i funkcjonowania wspólnych zespołów roboczych i partnerstw;
  6.      Panele tematyczne i doradztwo w ramach Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych (konferencja);
  7.      Opracowanie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.
  Zapraszamy do udziału w projekcie (liczba miejsc ograniczona).

  Więcej informacji na stronie www.zenit-efs.pl/wloclawski_model w biurze projektu Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „SUKCES", ul. Młynarska 3, 87 – 800 Włocławek , tel. 54 426 26 67 lub Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej, ul. Żabia 12a, 87-800 Włocławek tel. 54 416 62 60.
 • Ośrodek wsparcia ekonomi społecznej

  z dnia: 28 stycznia 2014
  OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

  Trwa doradztwo grupowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej, po którym 20 osób weźmie udział w szkoleniach zawodowych, których rodzaje w zależności od profilu planowanej działalności określą sami uczestnicy.

  Ponadto przez cały czas działalności OWES prowadzi Punkt Informacyjny, w którym świadczone są usługi z zakresu prawa, księgowości i marketingu dla przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób zamierzających rozpocząć działalność w Sektorze Ekonomii Społecznej, a takżeMobilny Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, w ramach którego odbywają się spotkania coachingowe oraz doradcze, obejmujące m.in. zagadnienia prawne, organizacyjne, finansowe, księgowe, tworzenie biznes planu, poszukiwanie źródeł dofinansowania działalności.

  Spotkania odbywają się we Włocławku, Lipnie i Radziejowie.


 • Przekraczamy progi kariery

  z dnia: 28 stycznia 2014
  „PRZEKRACZAMY PROGI KARIERY" - NOWY PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CENTRUM EDUKACJI „ZENIT"

  Projekt ten skierowany jest do osób niepracujących posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w wieku 15 - 64 lat, dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego.

  W ramach projektu realizowane będą bezpłatne kursy:

  - Pracownik call - center

  - Kucharz - kelner

  - Masażysta

  - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

  - Florysta

  - Samodzielny księgowy

  oraz IPD, doradztwo psychologiczne, warsztaty poradnictwa zawodowego z obsługą komputera, pośrednictwo pracy, staże zawodowe (dla wszystkich uczestników).

  Wsparciem dodatkowym dla uczestników jest:

  - zwrot kosztów dojazdu

  - materiały szkoleniowe

  - catering

  - pomoc osobistych asystentów osób niepełnosprawnych

  - zatrudnienie wspomagane – trener pracy

  - stypendium szkoleniowe (1467 zł) i stażowe (1600 zł / m-c)

  Zapisy przyjmuje biuro projektu we Włocławku przy ul. Młynarskiej 3, Tel. 54 426 26 66.


Zenit na facebook
©2014 Centrum Edukacji i Kultury ZENIT
szkoła policealna, liceum dla dorosłych, kursy, szkolenia,
sale konferencyjne, wynajem pomieszczeń usługowych.